Notificare privind cerințele de îmbarcare cu certificatele negative de testare la acid nucleic și la anticorpi COVID-19
2020/11/02

Notificare privind cerințele de îmbarcare cu certificatele negative de testare la acid nucleic și la anticorpi COVID-19

Pentru a reduce transmisia transfrontalieră a COVID-19, începând cu 06.11.2020, toți pasagerii chinezi și străini care zboară din Moldova în China vor trebui să facă teste de acid nucleic pentru COVID-19 și anticorpi IgM și apoi să solicite un cod de sănătate verde cu marca „HS" sau un formular certificat de declarație de sănătate înainte de îmbarcare. Cerințele specifice sunt următoarele:

I. Cerințe de testare

Cei care pleacă din Moldova și călătoresc în China printr-o țară terță trebuie să treacă primul test de acid nucleic pentru COVID-19 și test de anticorpi IgM în Moldova, iar al doilea test de acid nucleic și test de anticorpi IgM în țara de tranzit (țara de plecare a zborurilor directe către China). Faceți testul și solicitați un cod verde de sănătate marcat cu „HS" sau un certificat de sănătate de la ambasadele Chinei din Moldova și ambasadele sau consulatele chineze din țările de tranzit (țările de plecare a zborurilor directe către China), respectiv.

Pasagerii care zboară către China pe zboruri cu escală trebuie să facă primele teste de acid nucleic pentru COVID-19 și de anticorpi IgM în Moldova cu 48 de ore înainte de îmbarcarea la zborul către țara de tranzit, iar apoi să facă a doua oară ambele teste în țara de tranzit, cu 48 de ore înainte de îmbarcarea la zborul direct către China.

II. Pasagerii chinezi care solicită un cod verde de sănătate cu marca „HS"

După primirea certificatelor testării de acid nucleic pentru COVID-19 și de anticorpi IgM în Moldova și în țările de tranzit, pasagerii chinezi trebuie să descarce imediat mini-aplicația WeChat Versiunea internațională a Codului de sănătate pentru prevenirea COVID-19, să completeze informații personale și să facă fotografii pentru a încărca rezultatele testelor de acid nucleic COVID-19 și anticorpi IgM. După verificarea și aprobarea de către ambasadele / consulatele chineze din Moldova și țările de tranzit, vor primi un cod verde de sănătate cu marca „HS" . Companiile aeriene care operează zboruri directe către China vor examina și vor îmbarca pasagerii cu un cod verde de sănătate cu marca „HS" emis de ambasadele / consulatele chineze din țara de tranzit. Vă rugăm să luați zborul în perioada de valabilitate a codului de sănătate și să cooperați cu compania aeriană pentru a verifica la îmbarcare.

Ill. Pasagerii străini care solicită un formular certificat de declarație de sănătate

Pasagerii străini trebuie să trimită copii scanate ale certificatelor de testare de acid nucleic pentru COVID-19 și de anticorpi IgM împreună cu pagina principală a pașaportului și formularul de declarație de sănătate semnat (Anexa) la adresa electronică a ambasadei / consulatului Chinei (subiectul e-mail-ului: „HS + nume + data plecării "). Ambasada / consulatul Chinei va examina și verifica informațiile de mai sus și va trimite pasagerului o declarație de sănătate certificată prin e-mail. Pasagerilor li se recomandă să tipărească formularul și să îl aducă la aeroport. Companiile aeriene care operează zboruri directe către China vor examina și vor îmbarca pasagerii cu o declarație de sănătate emisă de ambasada / consulatul Chinei. Vă rugăm să luați zborul în perioada de valabilitate a codului de sănătate și să cooperați cu compania aeriană pentru a verifica la îmbarcare.

IV. Memento:

Vă rugăm să citiți cu atenție cerințele și să le urmați în mod corespunzător.

1. Vă rugăm să rețineți că valabilitatea Codului de Sănătate din mini-programa Wechat Versiunea Internațională și a Declarației de Sănătate începe de la data colectării probelor pentru certificatele de test dublu negative (nu de la data emiterii).

2. Dacă nu aveți un cod de sănătate verde cu marca „HS" sau un formular de declarație de sănătate certificat, cu testul de acid nucleic la COVID-19 și de anticorpi IgM, atunci nu sunteți eligibil să îmbarcați la un zbor către China și va trebui să vă schimbați itinerariul.

3. Vă rugăm să vă informați cu atenție în avans cu privire la începutul implementării a certificatelor duble negative pentru testarea la acid nucleic la COVID-19 și de anticorpi IgM de către ambasadele și consulatele chineze din țările de tranzit, precum și lista instituțiilor de testare desemnate sau aprobate de ambasadele și consulatele chineze din țările de tranzit și informați-vă cu atenție în avans despre Regulile de intrare în țara de tranzit, precum și cerințele relevante pentru testarea acidului nucleic COVID-19 și a anticorpilor IgM la locul escalei. Dacă nu există posibilitatea de testare expres la aeroportul de tranzit, vă rugăm să solicitați în prealabil o viză pentru țară de tranzit pentru a putea face un al doilea test la intrare.

4. Vă rugăm să alegeți cu atenție itinerarul de zbor în China pentru a evita situații precum imposibilitatea de a intra sau a fi testat la locul de tranzit, codul de sănătate sau certificatul de sănătate care nu corespunde cerințelor etc., care ar putea duce la reținere, blocare și la sporirea riscului de infecție.

5. Asigurați-vă că completași cu informațiile dvs. personale sincer și furnizați certificate valabile și valide pentru testele de acid nucleic COVID-19 și anticorpii IgM. Nu ascundeți starea, nu modificați sau falsificați certificatele testelor de acid nucleic COVID-19 și anticorpii IgM.

Adresa de e-mail a Ambasadei Chinei în Moldova pentru expedierea rezultatelor testelor pentru acidul nucleic și anticorpii IgM: tochina2020@mail.ru

Telefon de contact al Ambasadei Chinei în Moldova: 00373-22210712

Anexa. Health Status Declaration Form  http://md.chineseembassy.org/eng/lsqz/Ai/t1801089.htm

Уведомление о требованиях к посадке с отрицательными сертификатами тестирования на нуклеиновую кислоту и антитела COVID-19

В целях сокращения трансграничной передачи COVID-19, начиная с 06.11.2020, все китайские и иностранные пассажиры, вылетающие из Молдовы в Китай, должны будут сдавать тесты на нуклеиновую кислоту для COVID-19 и антител IgM и затем подать заявку на получение зеленого кода здоровья с отметкой «HS» или заверенной формы декларации о состоянии здоровья перед посадкой на рейс. Конкретные требования заключаются в следующем:

I. Требования к тестированию

Те, кто вылетают из Молдовы и следуют в Китай через третью страну, должны пройти первый тест на нуклеиновую кислоту на COVID-19 и тест на антитела IgM в Молдове, а второй тест на нуклеиновую кислоту и тест на антитела IgM в стране транзита (страна вылета для прямых рейсов в Китай). Пройдите тест и подайте заявку на получение зеленого кода здоровья с отметкой «HS» или декларации о состоянии здоровья в китайских посольствах и консульствах в Молдове и странах транзита (страны отправления прямых рейсов в Китай) соответственно.

Пассажиры, направляющиеся в Китай стыковочными рейсами, должны пройти первый раз тесты на нуклеиновую кислоту на COVID-19 и на антитела IgM в Молдове в течение 48 часов до посадки на рейс в страну транзита, а затем снова пройти оба теста, второй раз в стране транзита в течение 48 часов до посадки до самолёта в Китай.

II. Китайские пассажиры, подающие заявление на получение зеленого кода здоровья с отметкой «HS»

После получения сертификатов к COVID-19 и на антитела IgM в Молдове и странах транзита (страны вылета прямых рейсов в Китай), китайские пассажиры должны немедленно через мини-приложение WeChat-а Международной версии Кода здоровья по предотвращению COVID-19, заполнить свою личную информацию и сделать фотографии, чтобы загрузить результаты теста на нуклеиновую кислоту на COVID-19 и антител IgM. После проверки и утверждения китайскими посольствами / консульствами в Молдове и странах транзита (страны вылета для прямых рейсов в Китай) будет получен зеленый код здоровья с отметкой «HS». Авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Китай, будут проверять и пропускать пассажиров с зеленым кодом здоровья с отметкой «HS», выданным китайскими посольствами / консульствами в стране пересадки. Пожалуйста, идите на рейс в течение периода действия кода здоровья и сотрудничайте с авиакомпанией для проверки при посадке.

Ill. Иностранные пассажиры, подающие заявление на получение формы заверенной декларации о состоянии здоровья

Иностранные пассажиры должны отправить сканированные копии результатов отрицательного теста на нуклеиновую кислоту на COVID-19 и на антитела IgM вместе с главной страницей паспорта и подписанной формой декларации о состоянии здоровья (Приложение) на почтовый ящик посольства / консульства Китая (Тема электронного письма: «HS + имя + дата отъезда»). Посольство / консульство Китая изучит и проверит указанную выше информацию и отправит пассажиру по электронной почте заверенную декларацию о состоянии здоровья. Пассажирам рекомендуется распечатать форму и принести ее с собой в аэропорт. Авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Китай, будут проверять и пропускать пассажиров с декларацией о состоянии здоровья, выданной посольством или консульством Китая. Они должны предоставить форму в течение срока ее действия авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы в Китай, до посадки.

IV. Напоминание:

Пожалуйста, внимательно прочтите требования и следуйте им соответственно.

1. Обратите внимание, что срок действия международной версии Кода здоровья WeChat и декларации о состоянии здоровья начинается с даты сбора проб для сертификатов двойных отрицательных тестов (а не с даты выдачи).

2. Отсутствие зеленого кода здоровья с отметкой «HS» или заверенной формы декларации о состоянии здоровья с отрицательными результатами теста на нуклеиновые кислоты на COVID-19 и антител IgM означает, что вы не имеете права на посадку на рейс в Китай и должны будете изменить свой маршрут.

3. Пожалуйста, внимательно узнайте заранее о начальной дате внедрения двойных отрицательных сертификатов теста на нуклеиновую кислоту на COVID-19 и теста на антитела IgM посольствами и консульствами Китая в странах транзита, а также списка учреждений тестирования, назначенных или утвержденных китайскими посольствами и консульствами в странах транзита, и внимательно ознакомьтесь заранее с Правилами въезда в страну транзита, а также с соответствующими требованиями к тестированию нуклеиновой кислоты на COVID-19 и антитела IgM в месте пересадки. Если в транзитном аэропорту нет возможности экспресс-тестирования, пожалуйста, заранее подайте заявление на визу в транзитную страну, чтобы вы могли пройти второй тест после въезда.

4. Пожалуйста, внимательно выбирайте маршрут транзитного рейса в Китай, чтобы избежать таких ситуаций, как невозможность войти или пройти тестирование в транзитном месте, код здоровья или декларация о состоянии здоровья, которые не соответствуют требованиям, и т. д., Которые могут привести к застреванию и повышенному риску заражения.

5. Убедитесь, что вы правдиво указываете свою личную информацию и предоставляете достоверный и действительные сертификаты тестов на нуклеиновую кислоту для COVID-19 и на антитела IgM. Не скрывайте состояние, не изменяйте и не фальсифицируйте сертификаты тестов на нуклеиновую кислоту на COVID-19 и на антитела IgM.

Адрес электронной почты Посольства Китая в Молдове для отправки результатов тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgM: tochina2020@mail.ru

Номер телефона для справок: 00373-022210712

Приложение : Health Status Declaration Form  http://md.chineseembassy.org/eng/lsqz/Ai/t1801089.htm

Suggest To A Friend:   
Print